13 grudnia 2016

Podsumowanie projektu "Kultura - źródło rozwoju społecznego"

Projekt "Kultura - źródło rozwoju społecznego" - płatne ze środków Gminy Szaflary w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowany był wśród uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Borze. Rozpoczęcie projektu nastąpiło w maju 2016 roku, a zakończenie przypadło na grudzień 2016 roku. Zrealizowano cztery wycieczki do Krakowa, jeden wyjazd do Nowego Targu na warsztaty telewizyjne oraz warsztaty historyczne. W ciągu całego okresu trwania projektu uczniowie brali udział w warsztatach teatralnych, na których przygotowano przedstawienie "Obyś cudze dzieci uczył" oraz w warsztatach tanecznych, na których ćwiczono układ taneczny do piosenki "Chocolate".

Na podsumowanie projektu zaproszeni zostali rodzice, Pani Pełnomocnik Wójta d/s przeciwdziałania patologiom społecznym Katarzyna Sowa i prezes Grupy Inicjatyw Lokalnych "GIL" Adam Andrzej Kustwan. Uczniowie podzielili się wrażeniami z poszczególnych wycieczek i zaprezentowali przedstawienie "Obyś cudze dzieci uczył" i układ taneczny. Rodzice i dzieci mówili o korzyściach płynących z tego rodzaju projektów i wyrazili nadzieję, że w kolejnym roku będzie możliwość realizacji podobnego projektu. Prezes Stowarzyszenia "GIL" obiecał, że jeżeli tylko będą oferty będzie projekty pisał. Uczniowie podziękowali oklaskami.

Następnie Pan Adam Andrzej Kustwan przedstawił rozliczenie finansowe projektu. To jest ważne, aby zarówno dzieci jak i rodzice zdawali sobie sprawę z poniesionych kosztów, czyli ile zostało wydane na transport, ile na bilety wstępu do zwiedzanych muzeów i na spektakle teatralne itd.

Na koniec wszyscy z chęcią poczęstowali się kanapkami.

Relacja: Małgorzata Gacek
Zdjęcia: Anna Kalata