05 września 2016 rPoznaj mój świat - twój przyjaciel pies.

Poznajemy świat Adele


Zdjęcia: Małgorzata Gacek