24 marca 2017XL Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".

Mali chłopcy często marzą o tym, że zostaną strażakami jak dorosną. Podobają się im mundury, podziwiają poczty sztandarowe, zazdroszczą starszym kolegom, że mogą trzymać straż przy grobie Pana Jezusa w czasie Triduum Paschalnego. Ciekawy jest sprzęt strażacki i wozy, zwłaszcza gdy jadą na sygnale. Uczestnicy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej mogą się przekonać, że praca strażaka to nie tylko blichtr, ale czasami wielki trud i niebezpieczeństwo. Trzeba wiele wiedzy i doświadczenia, aby być dobrym strażakiem. Udział w OTWP może być takim wstępnym przygotowaniem do tej pracy, ale konkurs ten jest nie tylko dla przyszłych strażaków. Wiedza z bezpieczeństwa pożarowego jest potrzebna każdemu. Im wcześniej zdobędzie się taką wiedzę, tym większa pewność, że bezpieczniejsze będzie nasze życie.

14 marca 2017 roku w remizie OSP Bór odbył się środowiskowy etap XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Turniej ten organizowany jest przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przy współpracy z Komendą Główną, Komendami Wojewódzkimi i Komendami Powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi instytucjami. W turnieju wzięło udział ??? uczniów w trzech kategoriach wiekowych - szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.

Środowiskowy etap OTWP odbył się w ramach projektu ???.

Testy konkursowe przygotował już po raz 13 ...Józef Gacek. W komisji zasiedli ...Marian Gacek, ....Józef Gacek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Borze Dorota Skoń i sołtys wsi Bór Stanisława Jarząbek.

Do etapu gminnego zakwalifikowali się następujący uczniowie:
Szkoła podstawowa:
Maria Milan
Kamila Jarząbek
Karolina Niemiec
Gimnazjum:
Sabina Chrobak
Joanna Bafia
Ewa Milan
Szkoła ponadgimnazjalna:
Wojciech Handzel
Małgorzata Chrobak
Laureaci wzięli udział w gminnym etapie konkursu w dniu 15 marca 2017 r. w Maruszynie Dolnej.

Podsumowanie środowiskowego etapu OTWP odbyło się dnia 24 kwietnia 2017 r. w remizie OSP w Borze. Na spotkanie przyjęli zaproszenie: Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, skarbnik gminy Anna Golonka, Komendant Gminny ..Bukowski, radna Lucyna Bafia, sołtys wsi Bór Stanisława Jarząbek i dyrektor SP Dorota Sikoń. Dyplomy i nagrody wręczali uczestnikom turnieju Wójt i skarbnik gminy.

Relacja: Małgorzata Gacek

Zdjęcia: Małgorzata Gacek,