14 marca 2017



Środowiskowy etap XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".

14 marca 2017 roku w remizie OSP Bór odbył się środowiskowy etap XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Turniej ten organizowany jest przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przy współpracy z Komendą Główną, Komendami Wojewódzkimi i Komendami Powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi instytucjami.

Do etapu gminnego zakwalifikowali się następujący uczniowie:
Maria Milan
Kamila Jarząbek
Karolina Niemiec
Gimnazjum:
Sabina Chrobak
Joanna Bafia
Ewa Milan
Szkoła ponadgimnazjalna:
Wojciech Handzel
Małgorzata Chrobak
Laureaci wzięli udział w gminnym etapie konkursu w dniu 15 marca 2017 r. w Maruszynie Dolnej.

Relacja: Małgorzata Gacek

Zdjęcia: Małgorzata Gacek,