21 marca 2017Konkurs "Okładka ulubionej książki"

W dniach 8-17 marca 2017r. odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny "Okładka ulubionej książki" zorganizowany przez bibliotekę szkolną.

Celem konkursu było promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie wyobraźni, kreatywności i umiejętności plastycznych.

W konkursie wzięli udział uczniowie z kl. 0-VI, a zadaniem ich było wykonanie projektu okładki swojej ulubionej lub wymyślonej książki.

Komisja konkursowa w składzie: Wioletta Luberda i Dominika Sięka - Guzda dokonała oceny 19 prac według następujących kryteriów:
- orginalność pracy,
- samodzielność wykonania,
- walory artystyczne.
Oto wyniki:
Kategoria 0 - II
I miejsce - Gabriela Parzygnat
II miejsce - Joanna Chrobak
III miejsce - Stanisław Jarząbek
Wyróżnienie - Patrycja Lenart i Klaudia Parzygnat

Kategoria III - VI
I miejsce - Julia Wilczek
II miejsce - Maria Milan
III miejsce - Martyna Luberda

Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy. Ponadto laureaci otrzymali ocenę celującą z zajęć plastycznych, natomiast pozostali uczestnicy ocenę bardzo dobrą.


Zdjęcia: Halina Gacek i Wioletta Luberda