26 października 2016 r
Moja Ojczyzna Polska. Mój Patriotyzm.

Protokół z konkursu plastycznego

26 października 2016r. odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny z okazji Święta Niepodległości "Moja Ojczyzna Polska. Mój Patriotyzm" zorganizowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Wzięli w nim udział uczniowie z kl. II-III, a zadaniem ich było wykonanie pracy plastycznej na temat symboli polskości, miejsc i wydarzeń ważnych w historii naszego kraju, postaci, które wniosły wybitny wkład do naszego narodowego dziedzictwa. Szkolna komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Gacek, Ewa Gasik, Halina Gacek i Dominika Sięka-Guzda dokonała oceny prac wykonanych pod opieką Wioletty Luberda zgodnie z kryteriami podanymi przez organizatora. Zgodnie z warunkami regulaminu zostały wybrane tylko 3 prace z całej szkoły, które przesłano do Kuratorium Oświaty w Krakowie. Jednak wszystkich uczniów biorących udział w konkursie nagrodzono oceną z edukacji plastycznej.

Protokołowała Wioletta Luberda


Zdjęcia: Wioletta Luberda