24 listopada 2016

"Dzieło świętego Mikołaja podejmowane przez współczesnych"


Protokół z konkursu plastycznegobr

W dniach 16-23 listopada 2016r. odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny "Dzieło świętego Mikołaja podejmowane przez współczesnych" zorganizowany przez ks. Grzegorza Łomzika i Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce. Wzięli w nim udział uczniowie z kl.VI w ramach wychowania regionalnego, a zadaniem ich było wykonanie pracy plastycznej na temat: "W jaki sposób ja mogę pomóc lub zrobić coś dobrego dla drugiej osoby?".

Komisja konkursowa w składzie: Anna Kalata i Wioletta Luberda dokonała oceny prac wykonanych pod opieką Wioletty Luberda.

Ustalono, że wszystkie prace spełniają warunki regulaminu i w związku z tym przesłano do organizatora 4 prace w kategorii szkoła podstawowa opatrzone godłami.

Uczniów biorących udział w konkursie nagrodzono oceną celującą z edukacji plastycznej.

Protokołowała Wioletta Luberda
Zdjęcie:Wioletta Luberda