20 lutego 2017

"Kto tu rządzi"

W dniach 18.01 - 16.02 2017r. odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny "Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi" zorganizowany przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Niżnej. Wzięli w nim udział uczniowie z kl. 0,II-III, a zadaniem ich było wykonanie pracy plastycznej na temat działalności sołtysa. Komisja konkursowa w składzie: Anna Kalata i Wioletta Luberda dokonała oceny prac wykonanych pod ich opieką. Zgodnie z warunkami regulaminu zostało wybranych tylko 8 prac z całej szkoły. Jednak wszystkich uczniów biorących udział w konkursie nagrodzono oceną bardzo dobrą z edukacji plastycznej.

Relacja: Wioletta Luberda


Zdjęcia: Wioletta Luberda