16 września 2016

Akademia Górniczo Hutnicz dzieciom.
Protokół z konkursu plastycznego

W dniach 7-13 września 2016r. odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny "Mój grzeczny pies" zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach. Wzięli w nim udział uczniowie z kl. II-VI, a zadaniem ich było wykonanie pracy plastycznej w oparciu o pokaz, który miał miejsce w naszej szkole w dniu 5 września 2016r. Komisja konkursowa w składzie: Wioletta Luberda i Dominika Sięka dokonała oceny prac wykonanych pod ich opieką. Zgodnie z warunkami regulaminu złożono do organizatora wszystkie prace wykonane przez uczniów kl.II -III obecnych podczas zajęć plastycznych (12 prac) oraz 13 prac z klas IV - VI. Wszystkich uczniów biorących udział w konkursie nagrodzono oceną z edukacji plastycznej w młodszych klasach, a w klasach IV - VI oceną z plastyki.

Relacja: Wioletta Luberda
Zdjęcia: Wioletta Luberda