30 listopada 2015Konkurs plastyczny "Dzieło Św. Mikołaja podejmowane przez współczesnych".

Protokół z konkursu plastycznego

W dniach 19 listopada 2015r. odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny "Dzieło świętego Mikołaja podejmowane przez współczesnych" zorganizowany przez ks. Grzegorza Łomzika i Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce. Wzięli w nim udział uczniowie z kl. I-III, a zadaniem ich było wykonanie pracy plastycznej na temat: "W jaki sposób Ja mogę pomóc lub zrobić coś dobrego dla drugiej osoby?".

Komisja konkursowa w składzie: Anna Kalata i Wioletta Luberda dokonała oceny prac wykonanych pod ich opieką. Ustalono, że wszystkie prace spełniają warunki regulaminu i w związku z tym przesłano do organizatora 8 prac w kategorii nauczania początkowego opatrzonych godłami przygotowanymi przez panią Annę Kalata.

Uczniów biorących udział w konkursie nagrodzono oceną celującą z edukacji plastycznej.

Protokołowała: Wioletta Luberda